• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Διαδικασίες

E-mail Εκτύπωση PDF

Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης

Η προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνεται, υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr/) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει διασυνδέσει πλήρως το πληροφοριακό του σύστημα με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και συνεπώς δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κανένα άλλο έντυπο για να προσφέρετε θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές μας.

Βασικά σημεία και οδηγίες για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ»

Κατά τη διαδικασία προσθήκης νεάς θέσης πρακτικής άσκησης στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" είναι σημαντικό να επισημανθούν τα παρακάτω σημεία:

Τίτλος: Δώστε έναν σύντομο τίτλο στη θέση πρακτικής άσκησης που να δίνει μια αρχική ιδέα για το αντικείμενο της θέσης
Περιγραφή: Δώστε μια όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της θέσης
Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: Συμπληρώστε τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε εβδομάδες. Δεδομένου ότι η πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει διάρκεια δύο μηνών θα πρέπει να συμπληρώσετε την τιμή οκτώ (8).
Διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκτέλεση της ΠΑ: Επιλέξτε «Με χρονικό περιορισμό». Περιορίστε χρονικά τη θέση πρακτικής άσκησης στο διάστημα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης για το οποίο ενημερωθήκατε μέσω email από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αν για παράδειγμα ο φοιτητής πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση κατά το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος, ορίστε το χρονικό διάστημα από 1/3/2014 έως 30/4/2013. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο φοιτητής πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση «σπαστά», ορίστε ως χρονικό διάστημα το διάστημα μεταξύ της αρχής του πρώτου μήνα και του τέλους του δεύτερου μήνα (π.χ., για το δίμηνο Ιούλιος και Σεπτέμβριος ορίστε χρονικό διάστημα από 1/7/2014 έως 30/9/2014).
Είδος θέσης: Επιλέξτε «Πλήρες ωράριο», καθώς η πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσφέρεται μόνο ως πλήρους ωραρίου.
Ονοματεπώνυμο Επόπτη, Email επόπτη, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Συμπληρώστε τα στοιχεία του στελέχους του φορέα με το οποίο θα συνεργάζεται καθημερινά ο φοιτητής και το οποίο θα εποπτεύει την πρακτική του άσκηση. Τo email είναι πολύ σημαντικό καθώς μέσω email θα πληροφορηθεί ο επόπτης για τα στοιχεία της πρακτικής άσκησης του φοιτητής.
Προσθήκη Αντικειμένου Θέσης: Προσθέστε ένα ή περισσότερα αντικείμενα από την κλειστή λίστα. Αν θεωρείτε ότι κανένα δεν ταιριάζει τότε επιλέξτε «Άλλο».
Προσθήκη Σχολών: Πατήστε «Προσθήκη Σχολών/Τμημάτων». Στο αναδυόμενο παράθυρο, στο πεδίο «Ίδρυμα» πληκτρολογήστε «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» για να δείτε μόνο τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιλέξτε εκείνο/εκείνα που επιθυμείτε.

Συμφωνητικά Συνεργασίας

Κατά την πρώτη μέρα της πρακτικής του άσκησης, ο φοιτητής φέρει μαζί του εις τετραπλούν, το Συμφωνητικό Συνεργασίας, που είναι ήδη υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (δείγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας υπάρχει στην ενότητα "Εντυπα, στο μενού δεξιά.) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα υπογράφει και τα τέσσερα αντίτυπα και επιστρέφει τα τρία (3) στον φοιτητή, προκειμένου εκείνος αφενός να μεταβεί στο ΙΚΑ και αν απογραφεί ως ασφαλισμένος και αφετέρου να επιστρέψει τα δύο (2) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να συμπληρώσει Online Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης. Βρισκόμαστε σε διαδικασία δημιουργίας online ερωτηματολογίου. Θα δωθούν οδηγίες, έγκαιρα, μέσω email στον επόπτη.

Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης

Αμέσως μετά την πρακτική άσκηση ο Φορέας Υποδοχής εκδίδει βεβαίωση πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το υποδειγμα (βλ. "Έντυπα") και την παραδίδει στον φοιτητή.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.