• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Υποχρεώσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

Οι φοιτητές ασκούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (πλήρες ωράριο), σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι πρακτικές ασκήσεις επιβλέπονται από καθηγητή του Τμήματός τους. 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, κατά κινδύνου ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Από την πλευρά τους, οι Φορείς Υποδοχής αναλαμβάνουν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν τον φοιτητή, εξασφαλίζοντας κατάλληλο χώρο και συνθήκες εργασίας

Οι φορείς αναθέτουν σε στέλεχός τους την εποπτεία της πρακτικής άσκησης του φοιτητή. Ο Επόπτης του φοιτητή:

 • έχει την ευθύνη του συντονισμού της εκπαίδευσης και παρουσίας του φοιτητή στο φορέα και θα πρέπει να αφιερώνει προς αυτό τον απαιτούμενο χρόνο
 • δίνει, όταν του ζητηθεί, πληροφορίες για την πορεία της πρακτικής άσκησης στον ακαδημαϊκό επιβλέποντα του φοιτητή και συνεργάζεται όποτε χρειάζεται μαζί του για την επίλυση τυχόν προβλημάτων
 • συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης

Τέλος, κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι φορείς υποδοχής υπογράφουν τετραμερές Συμφωνητικό Συνεργασίας (το φέρει μαζί του ο Φοιτητής, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά την πρώτη ημέρα πρακτικής άσκησης) ενώ στο τέλος της δίνουν στο φοιτητή βεβαίωσης πρακτικής άσκησης, σύμφωνη με το πρότυπο βεβαίωσης πρακτικής άσκησης (βλ. Έντυπα)

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.