• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Ποιός είναι ο ρόλος μου;

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών μας είναι πολύ σημαντική δράση, που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο μας και τα συμμετέχοντα Τμήματα, η οποία ενσωματώνεται με γοργούς ρυθμούς στην εκπαιδευτική κουλτούρα της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών μας είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία για να εργαστούν, για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Τους δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουν, σε πραγματικές συνθήκες, την επιστημονική τους γνώση, να την εφαρμόσουν και να τη δοκιμάσουν. Τους παρέχει ευκαιρίες για ενίσχυση της επιστημονικής τους κατάρτισης με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα. Τους επιτρέπει να δοκιμάσουν έναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο και να διερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Τους φέρνει σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον και τους προετοιμάζει για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν εντός του. Τους δίνει τη δυνατότητα να γνωριστούν και να δικτυωθούν με φορείς και τα στελέχη τους. Τελικά, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να τους βοηθήσει στην κατά το δυνατόν ομαλή εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 2 μήνες για κάθε ασκούμενο φοιτητή και στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιa Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), προβλέπεται και η επίβλεψη των ασκούμενων φοιτητών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα, είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχή πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης καθώς:

 • συνεργάζεται με τον φοιτητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, τον καθοδηγεί και τον συμβουλεύει
 • επικοινωνεί με τα στελέχη του φορέα υποδοχής, στον οποίο πραγματοποιεί Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής, ενημερώνεται και ελέγχει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης
 • βοηθά στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τα οποία ενημερώνεται από τον ασκούμενο ή από στέλεχος του φορέα
 • συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα του και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί
 • αξιολογεί εγγράφως την Πρακτική Άσκηση του υπό την επίβλεψή του ασκούμενου φοιτητή και συνεισφέρει έτσι στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.