• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Υποχρεώσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα είναι (με χρονική σειρά):

 • Η συνάντηση με τον ασκούμενο φοιτητή πριν την έναρξη της πρακτικής του άσκησης (με πρωτοβουλία του Φοιτητή)
 • Η τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασκούμενο φοιτητή και τον επόπτη στο φορέα υποδοχής (τουλάχιστον 3 φορές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης) και καταγραφή της επικοινωνίας αυτής στο έντυπο «Ε05 - Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή». Το έντυπο αυτό θα το βρείτε στην ενότητα «Έντυπα» (στο μενού δεξιά!).
 • Η συνάντηση με τον ασκούμενο φοιτητή μετάτην ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης ο φοιτητής θα πρέπει να σας παραδώσει τα εξής:
  • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή το «Ε04 - Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή»
  • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον επόπτη στο φορέα υποδοχής το «Φ02 - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα», σε κλειστό φάκελο
 • Η συμπλήρωση του «Ε05 - Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή» (δείτε την ενότητα "Έντυπα" στο μενού δεξιά)
 • Η παράδοση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, των:
  •  «Ε05 - Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή»
  •  «Ε04 - Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή»
  •  «Φ02 - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα»

Επισημαίνουμε πως κάθε φορά που ανατίθεται η επίβλεψη ασκούμενου φοιτητή, ο Ακαδημαϊκός Επιβλέποντας θα πρέπει να «κατεβάζει» εκ νέου το πρότυπο του εντύπου «Ε05 - Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή» (δείτε την ενότητα "Έντυπα" στο μενού δεξιά), καθώς αυτό μπορεί να έχει τροποποιηθεί (επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που θα παραδοθεί έκθεση με πρότυπο παλαιότερης έκδοσης, είναι πιθανό να ζητηθεί η επανασύνταξη).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση ο Ακαδημαϊκός Επιβλέποντας μπορεί να απευθυνθεί στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός, ενώ και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης παραμένει στη διάθεσή του (μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δρ. κ. Μάκη Παπά, τηλ.: 2651007478, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ). 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 7478, 7479 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.