• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter
You are here: Το Γραφείο Τι κάνουμε

Τι κάνουμε

E-mail Εκτύπωση PDF

Ενημερώνουμε!
Για να αποδώσει η Πρακτική Άσκηση τα μέγιστα οφέλη για τους φοιτητές μας, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένοι για τους στόχους και τις διαδικασίες!

Υποστηρίζουμε!
Η επιτυχής σχεδίαση και ολοκλήρωση Πρακτικών Ασκήσεων για όλα τα συμμετέχοντα τμήματα απαιτεί διαρκή υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια.

Συμβουλεύουμε!
Η επιλογή του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση ένας φοιτητής είναι μια κρίσιμη και πολυκριτηριακή απόφαση.

Συνεργαζόμαστε!
Η Πρακτική Άσκηση είναι πεδίο συνεργασίας "παικτών" με διαφορετικές αφετηρίες και στόχους. Η επιτυχία της εξαρτάται από την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.