• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter
You are here: Όροι χρήσης

Όροι χρήσης ιστότοπου Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΓΠΑ).

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος ιστότοπου, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν):

 1. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του παρόντος ιστότοπου για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του ιστότοπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι το υλικό προήλθε από τον ιστότοπο τόπο του ΓΠΑ. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του παρόντος ιστότοπου.
 2. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του ιστότοπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, το ΓΠΑ δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ιστότοπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.
 3. Το ΓΠΑ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους ιστότοπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των συνδέσμων του. Το ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 4. Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον ιστότοπο του ΓΠΑ, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη του ίδιου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.
 5. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον ιστότοπο αυτό.
 6. Στον ιστότοπο του ΓΠΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύονται από το νόμο.
 7. Το ΓΠΑ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 8. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον ιστότοπο του ΓΠΑ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΓΠΑ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του ΓΠΑ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του δύνανται να αποτελέσουν στοιχεία έρευνας. Το ΓΠΑ έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστότοπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο χρήστης και επισκέπτης του ιστότοπου του ΓΠΑ συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.