• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter
You are here: Νέα the_project Αλλαγή και απλοποίηση διαδικασίας απογραφής στο Ι.Κ.Α.!

Αλλαγή και απλοποίηση διαδικασίας απογραφής στο Ι.Κ.Α.!

Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2014 10:58
Rate this item
(2 votes)

Με την εγκύκλιο* 49/11-7-2014 της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων του, το Ι.Κ.Α. άλλαξε και απλοποίησε κατά πολύ τη διαδικασία «Απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων», που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα, λοιπόν με την εγκύκλιο αυτή η απογραφή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή (ακόμα και πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης) και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. Εκεί οι φοιτητές, για να απογραφούν αρκεί:

 • Να επιδείξουν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και να καταθέσουν ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό της, και
 • Να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής εκτυπώνεται εις διπλούν και θεωρείται η έντυπη «Βεβαίωση απογραφής φυσικού προσώπου» που δίνεται στο φοιτητή.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ενσωματωθεί στον οδηγό Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης, στο site μας.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να ενημερωθούν, να ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία και να απογραφούν στο πλησιέστερο υποκατάστημα Ι.Κ.Α. το συντομότερο δυνατόν (καθώς δεν χρειάζεται να περιμένουν την υπογραφή των συμφωνητικών συνεργασίας) για να μη χάσουν χρόνο πρακτικής άσκησης μετά την έναρξή της.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

--------------------------------------------------------------------

* εγκύκλιος η [engíklios] Ο36 : γραπτή οδηγία, συνήθ. σχετική με την ερμηνεία και την εφαρμογή νόμου ή διατάγματος, η οποία αποστέλλεται από μια κεντρική αρχή συγχρόνως προς όλες τις υφιστάμενές της υπηρεσίες. Πηγή: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

 

Last modified on Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2014 15:05

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.