Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής ειδικά για Πρακτική Άσκηση

Τρίτη, 14 Μάρτιος 2017 11:21
Rate this item
(3 votes)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, υποστηρίζοντας τους φοιτητές, που σκοπεύουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο "Καλοκαίρι 2017", θα πραγματοποιήσουν Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής ειδικά για τους φοιτητές των τμημάτων των οποίων η πρόσκληση ζητά την συνυποβολή Βιογραφικού Σημειώματος ή/και Συνοδευτικής Επιστολής μαζί με την αίτηση πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων έχει ως εξής:

ΠότεΠού
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 12:00-13:00

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, ώρα 13:00-14:00

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η δήλωση συμμετοχής με συμπλήρωση της φόρμας που υπάρχει στη διεύθυνση https://goo.gl/83qSV4

Τα εργαστήρια διαρκούν περίπου μία ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούντα να παρακολουθήουν ένα από τα παραπάνω εργαστήρια.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Last modified on Τρίτη, 14 Μάρτιος 2017 12:06