Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για ΠΤΔΕ, ΠΤΕΤ & Φυσικής (Καλοκαίρι 2017)

Πέμπτη, 01 Ιούνιος 2017 10:40
Rate this item
(1 vote)

Τα Τμήματα:

  • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
  • Φυσικής

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Ο κύκλος αφορά πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το δίμηνο Ιούλιος - Αύγουστος (Σεπτέμβριος) 2017. Η συμπληρωματική πρόσκληση αφορά θέσεις που δεν διατέθηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των παραπάνω τμημάτων καλούνται να υποβάλουν αίτηση από Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στις 10:00π.μ. μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 στις 14:00, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρχείο της πρόσκλησης (δείτε link αμέσως πιο κάτω):

===================================================================================
Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στην ενότητα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι. > Φοιτητές > Πρόσκληση.
===================================================================================

 

Η Πράξη "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 

espa2016 footer

Last modified on Πέμπτη, 01 Ιούνιος 2017 10:52