Έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης - Καλοκαίρι 2018!

Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2018 14:47
Rate this item
(0 votes)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου πρακτικής άσκησης για το Καλοκαίρι 2018 (Ιούλιος - Αύγουστος).

Άμεσα θα ανακοινωθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα. Στις εκδηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (προϋποθέσεις συμμετοχής, διαδικασίες αίτησης, κριτήρια επιλογής, ημερομηνίες κ.α.)

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει κανείς για να κάνει αίτηση, θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα 12/3/2018.

Προτρέπουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) καθώς και τις ανακοινώσεις των ιστότοπων των τμημάτων τους.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μείνετε συντονισμένοι!

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

H Πράξη "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020.

Last modified on Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2018 18:29