Πρακτική Άσκηση 2018-2019!

Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 13:48
Rate this item
(1 vote)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Άνοιξη και Καλοκαίρι 2019), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα, ενόψει του νέου κύκλου πρακτικής άσκησης (Άνοιξη και Καλοκαίρι 2019). Στις εκδηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (προϋποθέσεις συμμετοχής, διαδικασίες αίτησης, κριτήρια επιλογής, ημερομηνίες κ.α.)

Προτρέπουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) καθώς και τις ανακοινώσεις των ιστότοπων των τμημάτων τους.

Μείνετε συντονισμένοι!

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

 

H Πράξη "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Last modified on Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 14:22
back to top