ΦΕΚ 1872/Β/08-05-2021: Διενέργεια διαζώσης πρακτικών ασκήσεων για τους φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω.

Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 07:30
Rate this item
(6 votes)

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1872/Β/08-05-2021 καθορίζεται στα ΑΕΙ η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας «..β) πρακτικών ακήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και των μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των προγραμμάτων σπουδών α΄και β΄κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, σύμφωνα με τους όρους της υπο στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28559/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β' 1866), όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έχουν ισχύ έως και την Παρασκευή, 14 Μαίου 2021 και ώρα 6:00.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Last modified on Δευτέρα, 07 Ιούνιος 2021 13:10
back to top