• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter
You are here: Αρχική

Οδηγίες Διενέργειας Self-Test

Τρίτη, 01 Ιούνιος 2021 07:49
Rate this item
(2 votes)

Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.5.2021 τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/7.5.2021 KYA, από τη Δευτέρα 17-5-2021 ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές όλων των ετών των προγραμμάτων σπουδών α' και β΄κύκλου Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

 Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης των υπόχρεων στους χώρους διεξαγωγής των ανωτέρω αναφερόμενων εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικής άσκησης.

Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19:

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, τα πρόσωπα δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η δημόσια ή η ιδιωτική δομή εκδίδει βεβαίωση στην οποία αναγράφεται το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Υποχρεωτική δήλωση του αποτελέσματος:

Οι φοιτητές, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Οι φοιτητές που δεν μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και ως εκ τούτου δεν δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν και υπογράφουν χειρόγραφα και υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής των ασκήσεων, δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, δείτε την ακολουθούμενη διαδικασία εδώ: https://self-testing.gov.gr/

 

Last modified on Πέμπτη, 22 Ιούλιος 2021 07:56