ΦΕΚ 2366/Β/05-06-2021: Διενέργεια διαζώσης πρακτικών ασκήσεων για τους φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω.

Δευτέρα, 07 Ιούνιος 2021 13:11
Rate this item
(1 vote)

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2366/Β/05-06-2021 καθορίζεται στα ΑΕΙ η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας «..β) πρακτικών ακήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και των μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των προγραμμάτων σπουδών α΄και β΄κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, στ) των ακήσεων του τέταρτου και πέμπτου έτους των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου στις Πολυτεχνικές Σχολές/Τμήματα.

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28559/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β' 1866), όπως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος/Σχολής αποφασίζει ποιες από τις προαναφερόμενες ασκήσεις διενεργούνται δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έχουν ισχύ έως και την Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

back to top