• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter
You are here: Αρχική

ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021: Δυνατότητα διενέργειας διαζώσης πρακτικών σε όλα τα έτη.

Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2021 09:19
Rate this item
(2 votes)

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021, επιτρέπεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία για τους φοιτητές όλων των ετών των προγραμμάτων σπουδών α' και β΄κύκλου Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι .

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28559/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β' 1866), όπωςτροποποιήθηκε με την υπο στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.05.2021 (Β΄2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος/Σχολής αποφασίζει ποιες από τις προαναφερόμενες ασκήσεις διενεργούνται δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έχουν ισχύ έως και την Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Last modified on Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021 09:30