ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021: Δυνατότητα διενέργειας διαζώσης πρακτικών σε όλα τα έτη.

Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2021 09:19
Rate this item
(2 votes)

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021, επιτρέπεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία για τους φοιτητές όλων των ετών των προγραμμάτων σπουδών α' και β΄κύκλου Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι .

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28559/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β' 1866), όπωςτροποποιήθηκε με την υπο στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.05.2021 (Β΄2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος/Σχολής αποφασίζει ποιες από τις προαναφερόμενες ασκήσεις διενεργούνται δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έχουν ισχύ έως και την Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Last modified on Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021 09:30
back to top