• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter
You are here: Πρακτική Άσκηση + Θέσεις Πρακτικής Άσκησης άλλων φορέων Νέο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci (2012-2014) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Νέο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci (2012-2014) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τρίτη, 10 Ιούλιος 2012 11:41
Rate this item
(0 votes)

Έγκριση νέου προγράμματος κινητικότητας Leonardo Da Vinci του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για πρακτική άσκηση 30 άνεργων πτυχιούχων στο εξωτερικό (2012-2014)

Εγκρίθηκε η πρόταση που κατέθεσε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δράση Κινητικότητα για Άτομα στην Αγορά Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci, με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή Κινητικότητα Πτυχιούχων με Στόχο την Πρακτική Άσκηση».

Στο πρόγραμμα του Κ.Ε.Κ. θα συμμετάσχουν 30 άνεργοι πτυχιούχοι θετικών και θεωρητικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή προς τα αντικείμενα σπουδών τους σε 16 μικρο-μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικούς φορείς & ένα νοσοκομείο σε 6 χώρες της Ε.Ε: Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβακία & Σλοβενία.

Η αναλυτική προκήρυξη των θέσεων (αντικείμενο εργασίας, αναλυτικό επιθυμητό προφίλ συμμετεχόντων, όπως θα ορισθεί από τους οργανισμούς υποδοχής, χρηματοδότηση) θα ανακοινωθεί από το Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Σεπτέμβριο του 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Κ. Π.Ι.: http://sa.uoi.gr/dikeppee/index.php/kek/draseis/leonardo-da-vinci/9-uncategorised/44-kek-leonardo

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.