Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτύπωση

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Οκτώβριο-Νοέμβριο

Τα Τμήματα:

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020,  ανακοινώνουν νέα περίοδο αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2022-2023 και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Η παρούσα συμπληρωματική πρόσκληση αφορά θέσεις που δεν καλύφθηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση. Οι πρακτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το δίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022.

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 21.06.2022 έως και την Κυριακή 26.06.2022 στις 23:59.

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Οκτώβριο-Νοέμβριο (κάντε κλικ για να το κατεβάσετε) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση 2021-2022

Τα Τμήματα:

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 • Ιατρικής
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Μαθηματικών
 • Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
 • Φιλολογίας
 • Φιλοσοφίας 
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Ψυχολογίας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση από Δευτέρα 18.10.2020 έως Παρασκευή 29.10.2020 στις 14:00, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρχείο της πρόσκλησης (κάντε κλικ για να το κατεβάσετε):

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση (2021-2022)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση 2020-2021

Τα Τμήματα:

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 • Ιατρικής
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Μαθηματικών
 • Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
 • Φιλολογίας
 • Φιλοσοφίας 
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Ψυχολογίας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση από Δευτέρα 19.10.2020 έως Παρασκευή 30.10.2020 στις 14:00, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρχείο της πρόσκλησης (κάντε κλικ για να το κατεβάσετε):

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών (2020-2021)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση 2020-2021 (Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας)

Τα Τμήματα:

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνουν νέα περίοδο αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2020-2021 και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 01.03.2021 έως την Παρασκευή 05.03.2021 στις 14:00, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρχείο της πρόσκλησης (κάντε κλικ για να το κατεβάσετε):

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών | Τμήματα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας (2020-2021)

H Πράξη "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό δημόσιο, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

logos epanek epanadbm 2018-22

======================================================================================================

ΠαλιΟτερες προσκλΗσεις

ΠΑ-ΕΣΠΑ-1-2016 (Άνοιξη 2016)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-2-2016 (Καλοκαίρι 2016)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-2-1-2016 (Συμπληρωματική Καλοκαίρι 2016)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-3-2017 (Άνοιξη 2017)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-4-2017 (Καλοκαίρι 2017)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-4-1-2017 (Συμπληρωματική Καλοκαίρι 2017)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-5-2018 (Άνοιξη 2018)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-6-2018 (Καλοκαίρι 2018)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-7-2019 (Άνοιξη και Καλοκαίρι 2019)

ΠΑ-ΕΣΠΑ-8-2019 (Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)