Έντυπα

Εκτύπωση

Ατ.13α - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων (Αρχείο Excel - Ηλεκτρονική Συμπλήρωση)

Ατ.13α - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων (Αρχείο pdf - Χειρόγραφη Συμπλήρωση)

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Αρχείο Word)
Παρακαλούμε να κατεβάσετε το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και να το τηρείτε σε αυτό το αρχείο, αποθηκεύοντας όσα γράφετε κάθε βδομάδα. Μέχρι το τέλος της Πρακτικής σας Άσκησης θα σας στείλουμε link για το Online Βιβλίο Πρακτικής, στο οποίο θα μεταφέρετε τα κείμενά σας (κάνοντας copy-paste) από αυτό το αρχείο. Σας συστήνουμε να διατηρήσετε το Πρόχειρο Βιβλίο Πρακτικής ατο αρχείο σας και μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης ώστε αν σας ζητηθεί από τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα, να του το στείλετε.

Πρότυπο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα (Αρχείο Word)