Συνεργαζόμενοι φορείς

Εκτύπωση

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε καταλόγους με φορείς και θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν φοιτητές που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση κατα τα προηγούμενα χρόνια, ανά τμήμα.

Επισημαίνεται ότι οι κατάλογοι αυτοί έχουν μόνο συμβουλευτικό σκοπό και δ. Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις πρακτικής άσκησης αξιοποιώντας και άλλες πηγές συμβουλευτικής και πληροφόρησης (Καθηγητές Τμήματος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr).

ΦΟΡΕΙΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (2013 - 2018)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΒΕΤ ( 2019-01-22 13:01:51)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΕΤΕΤ ( 2019-01-22 13:03:31)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( 2019-01-22 13:04:42)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ( 2019-01-22 13:05:39)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( 2019-01-22 13:06:21)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ( 2019-01-22 13:07:23)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (332.65 kB 2019-01-22 13:09:56)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( 2019-01-22 13:14:39)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΠΤΔΕ ( 2019-01-22 13:15:18)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΠΤΝ ( 2019-01-22 13:16:10)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( 2019-01-22 13:17:00)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΦΠΨ ( 2019-01-22 13:18:45)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΦΥΣΙΚΗΣ ( 2019-01-22 13:19:33)

icon ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ 2013-2018 ΧΗΜΕΙΑΣ ( 2019-01-22 13:20:19)

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε καταλόγους με φορείς υποδοχής που περιλαμβάνουν και φορείς που είχαν υποδεχτεί φοιτητές μας από την αρχή του προγράμματος, το 2010 έως το 2013.

icon Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Ιατρικής - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Μαθηματικών - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Οικονομικών Επιστημών - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Φιλολογίας - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

icon Χημείας - Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση