Γιατί να συμμετάσχω;

Εκτύπωση

Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Φοιτητές και φοιτήτριες απασχολούνται για χρονικό διάστημα δύο μηνών σε φορείς και επιχειρήσεις, σε όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα, να αποκτήσουν πολύτιμες εργασιακές εμπειρίες σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους, να ενισχύσουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον και, τελικά, να υποστηριχθούν στην ομαλότερη εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Πως ωφελείται η επιχείρησή μου;

 Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία, όχι μόνο για τον φοιτητή, αλλά και για την επιχείρησή σας!

Πως μπορεί να συμμετάσχει η επιχείρησή μου;

Επικοινωνήστε μαζί μας!