Ποιός είναι ο ρόλος μου;

Εκτύπωση

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών μας είναι πολύ σημαντική δράση, που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο μας και τα συμμετέχοντα Τμήματα, η οποία ενσωματώνεται με γοργούς ρυθμούς στην εκπαιδευτική κουλτούρα της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών μας είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία για να εργαστούν, για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Τους δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουν, σε πραγματικές συνθήκες, την επιστημονική τους γνώση, να την εφαρμόσουν και να τη δοκιμάσουν. Τους παρέχει ευκαιρίες για ενίσχυση της επιστημονικής τους κατάρτισης με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα. Τους επιτρέπει να δοκιμάσουν έναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο και να διερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Τους φέρνει σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον και τους προετοιμάζει για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν εντός του. Τους δίνει τη δυνατότητα να γνωριστούν και να δικτυωθούν με φορείς και τα στελέχη τους. Τελικά, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να τους βοηθήσει στην κατά το δυνατόν ομαλή εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 2 μήνες για κάθε ασκούμενο φοιτητή και στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, προβλέπεται και η επίβλεψη των ασκούμενων φοιτητών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα, είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχή πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης καθώς: