Επικοινωνία

Εκτύπωση
 •  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  Δομή Απασχόληση και Σταδιοδρομίας
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Πανεπιστημιούπολη (Μεταβατικό κτίριο)
  45110 Ιωάννινα  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εξυπηρετεί το κοινό:
  Δευτέρα έως Πέμπτη, 10:00-14:00
 • 26510 0 7478
  26510 0 9054
  26510 0 9095 fax