ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η σελίδα που βλέπετε θα λειτουργήσει προσωρινά με σκοπό μόνο την ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικών με την Πρακτική Άσκηση και τις αποφάσεις των Τμημάτων για την κατάταξη των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση της Άνοιξης 2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-5-2018/15-11-2017).

 

12/12/2017: Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

12/12/2017: Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Κατάταξη φοιτητών και επιλογή
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση πιθανόν ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

12/12/2017: Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Κατάταξη φοιτητών και επιλογή
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση πιθανόν ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

14/12/2017: Τμήμα ΧΗΜΕΙΑΣ: Κατάταξη φοιτητών και επιλογή
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση πιθανόν ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

14/12/2017: Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

14/12/2017: Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

15/12/2017: Τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: Κατάταξη φοιτητών και επιλογή
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση πιθανόν ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

18/12/2017: Τμήμα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Κατάταξη φοιτητών και επιλογή
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση πιθανόν ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

18/12/2017: Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Κατάταξη φοιτητών και επιλογή
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση πιθανόν ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

20/12/2017: Τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

21/12/2017: Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

21/12/2017: Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

21/12/2017: Τμήμα ΧΗΜΕΙΑΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

22/12/2017: Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

22/12/2017: Τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

22/12/2017: Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

22/12/2017: Τμήμα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

 

28/12/2017:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: Κατάταξη φοιτητών και επιλογή
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση πιθανόν ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής

10/01/2018:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών και επιλογής
Το Τμήμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οριστικά.
Πρακτικό Κατάταξης και Επιλογής