• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
Επιλεγήκατε; Συγχαρητήρια!
Ακολουθήστε "κατά γράμμα" τον παρακάτω αναλυτικότατο οδηγό και θα ολοκληρώσετε την πρακτική σας άσκηση χωρίς κανένα πρόβλημα!

Πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση

 • Για να μπορέσουμε να σας πληρώσουμε μετά την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά σας στην Τράπεζα Πειραιώς (είναι η τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο). Στον λογαριασμό αυτό θα κατατεθούν τα χρήματα. Αν δεν έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, και μόνο τότε, μπορείτε να δηλώσετε λογαριασμό σας από άλλη τράπεζα.
 • Αφού έχετε λάβει το email με το οποίο ενημερωθήκατε ότι έχει εγκριθεί η αίτησή σας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, θα πρέπει, κατ' αρχάς, να πάτε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να εγγραφείτε. Αν έχετε ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙ) επειδή έχετε εργαστεί στο παρελθόν ή εργάζετστε, δε χρειάζεται να πάτε στο ΙΚΑ! Η διαδικασία ονομάζεται «Απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων» και, σύμφωνα με την εγκύκλιο 49/11-7-2014 της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων του Ι.Κ.Α.η οποια έχει απλοποιήσει πολύ τη διαδικασία, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.Σας συμβουλεύουμε να πάτε πολύ πρωί, για να μην καθυστερήσετε. Εκεί θα πρέπει:
  • Να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και να καταθέσετε ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό της,
  • Να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. σας (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής εκτυπώνεται εις διπλούν και θεωρείται η έντυπη «Βεβαίωση απογραφής φυσικού προσώπου» που θα σας δώσουν. Αφού πάρετε τη Βεβαίωση απογραφής φυσικού προσώπου από το Ι.Κ.Α., μπείτε στο λογαριασμό σας στο myDasta (http://dasta.uoi.gr/mydasta), πηγαίνετε στην ενότητα "Το Προφίλ μου">"Τροποποίηση στοιχείων" και πληκτρολογήστε τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ στο πεδίο "ΑΜ IKA".
 • Στη συνέχεια, "Κατεβάστε" τα παρακάτω αρχεία (Δείτε "Έντυπα" στο μενού δεξιά) ως εξής:
  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (1 φορά, για εσάς. Αν σκοπεύετε να το συμπληρώνετε ηλεκτρονικώς, κατεβάστε την κατάλληλη έκδοση και εκτυπώστε στο τέλος της πρακτικής σας άσκησης. Αλλιώς κατεβάστε την έκδοση για χειρόγραφη συμπλήρωση και εκτυπώστε άμεσα)
  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τους φορείς (εκτυπώστε 1 φορά, για το φορέα)
  • Έντυπο E02 - Εξουσιοδότηση και αίτηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων φοιτητή/φοιτήτριας πρακτικής άσκησης (εκτυπώστε μια φορά 1 φορά)
 • Ενημερωθείτε, διαβάζοντας και το Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο έχετε παραλάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, για το ποιος είναι ο Ακαδημαϊκός σας Επιβλέπων και επικοινωνήστε άμεσα μαζί του, προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση. Η επικοινωνία και συνάντηση θα πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση!
 • Μία μέρα πριν την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, επικοινωνήστε με τον φορέα πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενημερωθείτε για το πού και σε ποιόν πρέπει να παρουσιαστείτε.

Κατά την πρώτη εβδομάδα της Πρακτικής Άσκησης

 • Ζητήστε από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει και τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Προσοχή! Και τα 4 αντίτυπα πρέπει να έχουν πρωτότυπη υπογραφή σφραγίδα και υπογραφή του φορέα. Επισημαίνεται ότι, μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα μπορεί να υπογράψει το Συμφωνητικό Συνεργασίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί την πρώτη μέρα ή, το πολύ, τις πρώτες 2-3 ημέρες της πρακτική σας άσκηση.
 • Ζητήστε από το φορέα να κρατήσει ένα από τα τέσσερα υπογεγραμμένα συμφωνητικά συνεργασίας και να σας επιστρέψει τα άλλα τρία. Ένα από τα τρία είναι το δικό σας.
 • Στείλτε, ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία, το αργότερο μέχρι το τέλος της 1ης εβδομάδας πρακτικής άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω:
  • Τα δυο αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας
  • Φωτοτυπία (όχι το πρωτότυπο) της Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου, που πήρατε από το ΙΚΑ.
  • Το Έντυπο E02 - Εξουσιοδότηση και αίτηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων φοιτητή/φοιτήτριας πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς (ή άλλης Τράπεζας αν δεν έχετε λογαριασμό στην Πειραιώς), όπου θα φαίνεται το όνοματεπώνυμό σας και ο αριθμός λογαριασμού.

Η διεύθυνση στην οποία θα στείλετε, με συστημένη αλληλογραφία,το φάκελο με τα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΔΑΣΤΑ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
(Υπόψη κ. Νικηφόρου Παπαχρήστου, τηλ.: 2651007479)

*** Αν πραγματοποιείτε πρακτική άσκηση στα Ιωάννινα, μπορείτε να παραδώσετε το φάκελο και ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

 • Να συμπληρώνετε σε εβδομαδιαία βάση το "Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης". Καλό είναι να το συμπληρώνετε εκτός χώρου εργασίας καθώς είναι προσωπικό σας έγγραφο. Σας συμβουλεύουμε να κρατάτε σημειώσεις για το τι κάνετε καθημερινά, για να μην τα ξεχάσετε έως το τέλος της εβδομάδας.
 • Να επικοινωνείτε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, όπως συμφωνήσατε κατά την αρχική συνάντησή σας, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία, επικοινωνήστε άμεσα (!) με τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα, με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
 • Στην αρχή της τελευταίας εβδομάδας δώστε στον επόπτη σας στο χώρο εργασίας το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα. Ζητείστε του να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να σας το επιστρέψει, σε κλειστό φάκελο, πριν τη λήξη της πρακτικής σας άσκησης. Επίσης, ζητήστε από τον φορέα να σας ετοιμάσει μια Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης σύμφωνη με το υπόδειγμα (είναι για προσωπική σας χρήση, δεν χρειάζετε να την παραδώσετε).

Αμέσως μετά την Πρακτική Άσκηση

 • Ολοκληρώστε τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης
 • Επικοινωνήστε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση.
 • Συναντηθείτε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα προκειμένου να τον ενημερώσετε, τελικά, για την Πρακτική σας Άσκηση και να συζητήσετε μαζί του την εμπειρία σας. Στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να του παραδώσετε:
  • Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από εσάς Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  • Τον κλειστό φάκελο με το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον φορέα.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 7478, 7479 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.