• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
Επιλεγήκατε; Συγχαρητήρια!
Ακολουθήστε "κατά γράμμα" τον παρακάτω αναλυτικότατο οδηγό και θα ολοκληρώσετε την πρακτική σας άσκηση χωρίς κανένα πρόβλημα!

Πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση

 • Θα ειδοποιηθείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να περάσετε για να συμπληρώσετε, υπογράψετε και παραλάβετε το Συμφωνητικό Συνεργασίας (σε 4 αντίτυπα).
 • Για την Πρακτική σας Άσκηση θα πληρωθείτε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό. Για να μπορέσετε να πληρωθείτε πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Αν δεν έχετε πρέπει να αποκτήσετε. Αν έχει κάποιος συγγενής σας, μπορείτε να του ζητήσετε να σας ορίσει ως συνδικαιούχο.
 • "Κατεβάστε" τα παρακάτω αρχεία (Δείτε "Έντυπα" στο μενού δεξιά) ως εξής:
  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (1 φορά, για εσάς. Αν σκοπεύετε να το συμπληρώνετε ηλεκτρονικώς, κατεβάστε την κατάλληλη έκδοση και εκτυπώστε στο τέλος της πρακτικής σας άσκησης. Αλλιώς κατεβάστε την έκδοση για χειρόγραφη συμπλήρωση και εκτυπώστε άμεσα)
  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τους φορείς (εκτυπώστε 1 φορά, για το φορέα)
  • Έντυπο E02 - Εξουσιοδότηση και αίτηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων φοιτητή/φοιτήτριας πρακτικής άσκησης (εκτυπώστε μια φορά 1 φορά)
 • Ενημερωθείτε, διαβάζοντας και το Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο έχετε παραλάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, για το ποιος είναι ο Ακαδημαϊκός σας Επιβλέπων και επικοινωνήστε άμεσα μαζί του, προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση. Η επικοινωνία και συνάντηση θα πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση!
 • Μία μέρα πριν την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, επικοινωνήστε με τον φορέα πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενημερωθείτε για το πού και σε ποιόν πρέπει να παρουσιαστείτε.

Κατά την πρώτη εβδομάδα της Πρακτικής Άσκησης

 • Ζητήστε από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει και τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Προσοχή! Και τα 4 αντίτυπα πρέπει να έχουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα. Επισημαίνεται ότι, μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα μπορεί να υπογράψει το Συμφωνητικό Συνεργασίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί την πρώτη μέρα ή, το πολύ, τις πρώτες 2-3 ημέρες της πρακτική σας άσκηση.
 • Ζητήστε από το φορέα να κρατήσει ένα από τα τέσσερα υπογεγραμμένα συμφωνητικά συνεργασίας και να σας επιστρέψει τα άλλα τρία. Ένα από τα τρία είναι το δικό σας.
 • Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των συμφωνητικών συνεργασίας από τον φορέα, θα πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ προκειμένου να εγγραφείτε. Αν έχετε ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙ) δε χρειάζεται να πάτε στο ΙΚΑ! Η διαδικασία ονομάζεται «Απογραφή Άμεσα Ασφαλισμένου» και πρέπει να γίνει τις πρώτες 2-3 μέρες της Πρακτική σας Άσκησης (όχι πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση!). Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ. Σας συμβουλεύουμε να πάτε πολύ πρωί, για να μην καθυστερήσετε. Μαζί σας θα πρέπει να έχετε:
  • Το δικό σας αντίτυπο του συμφωνητικού συνεργασίας (πρωτότυπο) και μια φωτοτυπία του. Αν σας ζητήσουν το Συμφωνητικό θα δώσετε τη φωτοτυπία, όχι το πρωτότυπο.
  • Μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σας (και την ταυτότητά σας).
  • Μια φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο (βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) στο οποίο να αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας και το πρωτότυπο.
  • Μια φωτοτυπία από τη «Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ». Μπορείτε να την πάρετε από ένα Κ.Ε.Π.
  • To IBAN ενός δικού σας λογαριασμού τραπέζης (όχι απαραίτητα της Τράπεζας Πειραιώς) στον οποίο είστε ο πρώτος δικαιούχος. Να έχετε μαζί σας και μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου.
  • Τον αριθμό μητρώου εργοδότη. Εργοδότης σας θα είναι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και όχι ο φορέας στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση. Ο αριθμός μητρώου εργοδότη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι: 8010095592.
 • Αφού πάρετε τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, μπείτε στο λογαριασμό σας στο myDasta (http://dasta.uoi.gr/mydasta), πηγαίνετε στην ενότητα "Το Προφίλ μου">"Τροποποίηση στοιχείων" και πληκτρολογήστε τον Αριθμό Μητρώου στο πεδίο "ΑΜ IKA".
 • Στείλτε, ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία, το αργότερο μέχρι το τέλος της 1ης εβδομάδας πρακτικής άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω:
  • Τα δυο αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας
  • Φωτοτυπία (όχι το πρωτότυπο) της Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου, που πήρατε από το ΙΚΑ.
  • Το Έντυπο E02 - Εξουσιοδότηση και αίτηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων φοιτητή/φοιτήτριας πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα φαίνεται το όνοματεπώνυμό σας και ο αριθμός λογαριασμού.

Η διεύθυνση στην οποία θα στείλετε, με συστημένη αλληλογραφία, το φάκελο με τα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΔΑΣΤΑ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
(Υπόψη κ. Νικηφόρου Παπαχρήστου, τηλ.: 2651007479)

*** Αν πραγματοποιείτε πρακτική άσκηση στα Ιωάννινα, μπορείτε να παραδώσετε το φάκελο και ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

 • Να συμπληρώνετε σε εβδομαδιαία βάση το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης είναι προσωπικό σας έγγραφο. Καλό είναι να το συμπληρώνετε εκτός χώρου εργασίας. Σας συμβουλεύουμε να κρατάτε σημειώσεις για το τι κάνετε καθημερινά, για να μην τα ξεχάσετε έως το τέλος της εβδομάδας.
 • Να επικοινωνείτε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, όπως συμφωνήσατε κατά την αρχική συνάντησή σας, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία, επικοινωνήστε άμεσα (!) με τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα, με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
 • Στην αρχή της τελευταίας εβδομάδας δώστε στον επόπτη σας στο χώρο εργασίας το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα. Ζητείστε του να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να σας το επιστρέψει, σε κλειστό φάκελο, πριν τη λήξη της πρακτικής σας άσκησης. Επίσης, ζητήστε από τον φορέα να σας ετοιμάσει μια Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης σύμφωνη με το υπόδειγμα

Αμέσως μετά την Πρακτική Άσκηση

 • Ολοκληρώστε τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης
 • Επικοινωνήστε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση.
 • Συναντηθείτε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα προκειμένου να τον ενημερώσετε, τελικά, για την Πρακτική σας Άσκηση και να συζητήσετε μαζί του την εμπειρία σας. Στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να του παραδώσετε:
  • Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από εσάς Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  • Τον κλειστό φάκελο με το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον φορέα.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 7478, 7479 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εξυπηρετεί το κοινό Δευτέρα - Πέμπτη 10:00-14:00

logo epedbm 2013 plaisio 430px

H Πράξη "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.