• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

E-mail Εκτύπωση PDF
 
Ο παρακάτω οδηγός αφορά τη διαδικασία πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μετά την εύρεση φορέα υποδοχής. Ακολουθήστε τον "κατά γράμμα" και θα ολοκληρώσετε την πρακτική σας άσκηση χωρίς κανένα πρόβλημα!

Πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση

 • Για να μπορέσουμε να σας πληρώσουμε μετά την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει μέσω του κατάλληλου εντύπου (Έντυπο Ατ.13α, δείτε πιο κάτω) να μας ενημερώσετε για τον τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων του οποίου είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμείτε να σας πιστώσουμε την αποζημίωσή σας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς. Αν δεν έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς όμως, και μόνο τότε, μπορείτε να δηλώσετε λογαριασμό σας από άλλη τράπεζα. Λάβετε υπόψη σας ότι αν δηλώσετε λογαριασμό σε άλλη Τράπεζα είναι πιθανόν να χρεωθείτε με έξοδα εμβάσματος.
 • Αφού έχετε λάβει το email με το οποίο ενημερωθήκατε ότι έχει εγκριθεί η αίτησή σας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, θα πρέπει, κατ' αρχάς, να πάτε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να εγγραφείτε. Σας συμβουλεύουμε να πάτε πολύ πρωί, για να μην καθυστερήσετε. Εκεί θα πρέπει:
  • Να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και να καταθέσετε ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό της,
  • Να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. σας (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)
 • Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ζητήστε να σας εκτυπώσουν Βεβαίωση Απογραφής (φυσικά, αν έχετε ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) επειδή έχετε εργαστεί στο παρελθόν ή εργάζεστε, δε χρειάζεται να πάτε στο ΙΚΑ, αρκεί να έχετε τη βεβαίωση που αναφέρει τον ΑΜΑ σας).
 • Στη συνέχεια, "Κατεβάστε" τα παρακάτω αρχεία (Δείτε "Έντυπα" στο μενού δεξιά) ως εξής:
  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (1 φορά, για εσάς. Αν σκοπεύετε να το συμπληρώνετε ηλεκτρονικώς, κατεβάστε την κατάλληλη έκδοση και εκτυπώστε στο τέλος της πρακτικής σας άσκησης. Αλλιώς κατεβάστε την έκδοση για χειρόγραφη συμπλήρωση και εκτυπώστε άμεσα)
  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τους φορείς (εκτυπώστε 1 φορά, για το φορέα)
  • Έντυπο Ατ.13α - Εντολή/Εξουσιοδότηση Φυσικού Προσώπου Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων (συμπληρώστε-εκτυπώστε μια φορά 1 φορά)
 • Ενημερωθείτε, διαβάζοντας και το Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο έχετε παραλάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, για το ποιος είναι ο Ακαδημαϊκός σας Επιβλέπων και επικοινωνήστε άμεσα μαζί του, προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση. Η επικοινωνία και συνάντηση θα πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση!
 • Μία μέρα πριν την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, επικοινωνήστε με τον φορέα πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενημερωθείτε για το πού και σε ποιόν πρέπει να παρουσιαστείτε.

Κατά την πρώτη εβδομάδα της Πρακτικής Άσκησης

 • Ζητήστε από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει και τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Προσοχή! Και τα 4 αντίτυπα πρέπει να έχουν πρωτότυπη υπογραφή σφραγίδα και υπογραφή του φορέα. Επισημαίνεται ότι, μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα μπορεί να υπογράψει το Συμφωνητικό Συνεργασίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί την πρώτη μέρα ή, το πολύ, τις πρώτες 2-3 ημέρες της πρακτική σας άσκηση.
 • Ζητήστε από το φορέα να κρατήσει ένα από τα τέσσερα υπογεγραμμένα συμφωνητικά συνεργασίας και να σας επιστρέψει τα άλλα τρία. Ένα από τα τρία είναι το δικό σας.
 • Στείλτε, ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία, το αργότερο μέχρι το τέλος της 1ης εβδομάδας πρακτικής άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω:
  • Τα δυο αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας
  • Φωτοτυπία (όχι το πρωτότυπο) της Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου, που πήρατε από το ΙΚΑ.
  • Το Έντυπο Ατ.13α - Εντολή/Εξουσιοδότηση Φυσικού Προσώπου Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του λογαριασμού της Τράπεζας ή άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνεται ευδιάκριτα το όνοματεπώνυμό σας και το IBAN του λογαριασμού.

Η διεύθυνση στην οποία θα στείλετε, με συστημένη αλληλογραφία,το φάκελο με τα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΔΑΣΤΑ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
(Υπόψη κ. Νικηφόρου Παπαχρήστου, τηλ.: 2651007479)

*** Αν πραγματοποιείτε πρακτική άσκηση στα Ιωάννινα, μπορείτε να παραδώσετε το φάκελο και ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

  • Να συμπληρώνετε σε εβδομαδιαία βάση το "Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης". Καλό είναι να το συμπληρώνετε εκτός χώρου εργασίας καθώς είναι προσωπικό σας έγγραφο. Σας συμβουλεύουμε να κρατάτε σημειώσεις για το τι κάνετε καθημερινά, για να μην τα ξεχάσετε έως το τέλος της εβδομάδας.
  • Να επικοινωνείτε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, όπως συμφωνήσατε κατά την αρχική συνάντησή σας, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
  • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία, επικοινωνήστε άμεσα (!) με τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα, με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
 • Στην αρχή της τελευταίας εβδομάδας δώστε στον επόπτη σας στο χώρο εργασίας το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα (φροντίστε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση) καθώς και το Πρότυπο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα. Ζητείστε του να συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο, να το υπογράψει και να σας το επιστρέψει, σε κλειστό φάκελο, πριν τη λήξη της πρακτικής σας άσκησης. Επίσης, ζητήστε από τον φορέα να σας ετοιμάσει δύο Βεβαιώσεις Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με το υπόδειγμα (μία για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και μία για δικής σας χρήση).

Αμέσως μετά την Πρακτική Άσκηση

 • Ολοκληρώστε τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης
 • Επικοινωνήστε με τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση.
 • Συναντηθείτε με τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα προκειμένου να τον ενημερώσετε για την Πρακτική σας Άσκηση και να συζητήσετε μαζί του την εμπειρία σας.
 • Ζητήστε από τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα να συμπληρώσει και να σας παραδώσει την Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα (Υπενθυμίστε του να κατεβάσει και να συμπληρώσει την τελευταία έκδοση και φυσικά να την υπογράψει).
 • Με δική σας ευθύνη, φροντίστε να παραδοθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης, τα παρακάτω:
  1. Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από εσάς Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  2. Το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον φορέα
  3. Η Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα
  4. Η Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα
  5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σας έχει ζητηθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 • Επισημαίνουμε ότι οι φοιτητές που δεν έχουν παραδώσει τα παραπάνω καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τους ζητηθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν μπορούν να λάβουν την αποζημίωση για την πρακτική τους άσκηση.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 7478, 7479 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.