• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter

Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

E-mail Εκτύπωση PDF
 
Ο παρακάτω οδηγός αφορά τη διαδικασία πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μετά την εύρεση φορέα υποδοχής. Ακολουθήστε τον "κατά γράμμα" και θα ολοκληρώσετε την πρακτική σας άσκηση χωρίς κανένα πρόβλημα!

Πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση


Έκδοση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ)-Απογραφή στον ΕΦΚΑ(ΙΚΑ)

 • Για να μπορέσετε να υλοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση, οφείλετε να  ελέγξετε εάν διαθέτετε ΑΜΑ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ και να το συμπληρώσετε στο Σύστημα MyDasta. Εάν δε διαθέτετε θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να εκδώσετε. Αναλυτικές οδηγίες για το ΑΜΑ ΙΚΑ μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

            Οδηγίες Έκδοσης ΑΜΑ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ.

Τραπεζικός λογαριασμός

 • Για να μπορέσουμε να σας πληρώσουμε μετά την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει μέσω του κατάλληλου εντύπου (Έντυπο Ατ.13α, δείτε πιο κάτω) να μας ενημερώσετε για τον τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων του οποίου είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμείτε να σας πιστώσουμε την αποζημίωσή σας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς. Αν δεν έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, και μόνο τότε, μπορείτε να δηλώσετε λογαριασμό σας από άλλη τράπεζα. Λάβετε υπόψη σας ότι αν δηλώσετε λογαριασμό σε άλλη Τράπεζα είναι πιθανόν να χρεωθείτε με έξοδα (ρωτήστε την τράπεζά σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό).

Παραλαβή Συμφωνητικών Συνεργασίας από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 • Αφού λάβετε το email με το οποίο ενημερωθήκατε για τον φορέα, τον επόπτη και τον ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, θα πρέπει να παραλάβετε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα Συμφωνητικά Συνεργασίας. Για το πότε ακριβώς θα ενημερωθείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω email.

Επικοινωνία με τον Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα και με το Φορέα Υποδοχής

 • Αφού λάβετε το email με το οποίο ενημερωθήκατε για τον φορέα, τον επόπτη και τον ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί του, προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση. Η επικοινωνία και συνάντηση θα πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση!

 • Πριν την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, επικοινωνήστε με τον φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενημερωθείτε για το πού και σε ποιόν πρέπει να παρουσιαστείτε.

Βεβαίωση Αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης.Εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τον φορέα το αργότερο έως τις 31/10. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:
 • Με το που παραλάβετε το Συμφωνητικό Συνεργασίας από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το συντομότερο δυνατό ζητήστε από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα (προσοχή στο ποιός είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος) να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει και τα 4 αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Προσοχή! Και τα 4 αντίτυπα πρέπει να έχουν πρωτότυπη υπογραφή σφραγίδα και υπογραφή του φορέα. Επισημαίνεται ότι, μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα μπορεί να υπογράψει το Συμφωνητικό Συνεργασίας.
 • Ζητήστε από το φορέα να κρατήσει ένα από τα τέσσερα υπογεγραμμένα συμφωνητικά συνεργασίας και να σας επιστρέψει τα άλλα τρία. Ένα από τα τρία είναι το δικό σας.
 • Ο φορέας σας αναγγέλει την έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμληρώνοντας το έντυπο Ε3.5 και επισυνάπτει μαζί σκαναρισμένο το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη Συμφωνητικό Συνεργασίας. Μόλις ολοκληρώθει αυτή η διαδικασία πρέπει να σας δώσει εκτυπωμένο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε3.5. Προσοχή! Η ημερομηνία πρέπει να είναι το αργότερο μία ημέρα πριν την έναρξη της Πρακτικής σας.
 • Για να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3.5 από τον φορέα σας, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής στοιχεία: στοιχεία ταυτότητας (τύπος, αριθμός, έκδουσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης), το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το ΑΜΑ σας (το παίρνετε από το ΙΚΑ, δείτε παραπάνω στις οδηγίες), το ΑΜΚΑ.

Τι να στείλετε ή να προσκομίσετε στο Γραφείο ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

 • Τα δυο αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας
 • Φωτοτυπία (όχι το πρωτότυπο) της Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου, που πήρατε από τον ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναγράφεται και ο ΑΜΑ σας.
 • Έντυπο Ατ.13α - Εντολή/Εξουσιοδότηση Φυσικού Προσώπου Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (κατεβάστε το από την ενότητα "Έντυπα" στο μενού δεξιά).
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του λογαριασμού της Τράπεζας ή άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνεται ευδιάκριτα το όνοματεπώνυμό σας και το IBAN του λογαριασμού.

Η διεύθυνση στην οποία θα στείλετε, με συστημένη αλληλογραφία,το φάκελο με τα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΔΑΣΤΑ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
(τηλ.: 26510 07478)

*** Αν πραγματοποιείτε πρακτική άσκηση στα Ιωάννινα, μπορείτε να παραδώσετε το φάκελο και ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θα πρέπει να συμπληρώνετε Bιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Μπείτε στην Ενότητα "Έντυπα" (στο μενού δεξιά) για να κατεβάσετε το Προσωρινό Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (αρχείο Word), το οποίο θα συμπληρώνετε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Προς το τέλος της Πρακτικής σας Άσκησης θα σας στείλουμε link για να συμπληρώσετε το Online βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο θα "περάσετε" με copy-paste όσα θα έχετε συμπληρώσει στο Προσωρινό Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα email σας και τις ανακοινώσεις μας.

Να επικοινωνείτε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, όποτε και όπως συμφωνήσατε κατά την αρχική συνάντησή σας, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία, επικοινωνήστε άμεσα (!) με τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα, με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα email σας και τις ανακοινώσεις μας.

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η Πρακτική Άσκηση και να μπορέσετε να λάβετε τη σχετική αποζημίωση θα πρέπει ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι 15 ημερολογιακές μέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

 1. Να έχετε παραδώσει ή να έχετε στείλει με ασφαλές μέσο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τη πρωτότυπη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (κατεβάστε από την ενότητα "Έντυπα" στο μενού δεξιά το "Πρότυπο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα"), ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ από τον Φορέα Υποδοχής. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε ότι στη Βεβαίωση αναγράφεται όλο το κείμενο που υπάρχει στο Πρότυπο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε υποβολή μέσω email. Σας προτείνουμε να πάρετε και εσείς μια πρωτότυπη Βεβαίωση για δική σας χρήση.
 2. Να έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το έντυπο Ε3.5 λήξης- διακοπής  της Πρακτικής σας Άσκησης από το ΕΡΓΑΝΗ (σας το δίνει ο φορέας σας). Επισημαίνουμε ότι η δήλωση της λήξης της πρακτικής σας άσκησης πρέπει να γίνει το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την τελευταία ημέρα της πρακτικής σας όπως αυτή αναγράφεται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας (εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση λήγει στις 31/12, η λήξη  πρέπει να δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά  και όχι πριν τις 31/12).
 3. Να έχετε υποβάλει το Online Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Το link για το online βιβλίο πρακτικής άσκησης θα σας σταλεί μέσω email αφού ξεκινήσει η πρακτική άσκηση και προς το τέλος της. Το link είναι προσωποποιημένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς. Αν συμπληρωθεί και υποβληθεί παύει να λειτουργεί. Μην το δώσετε σε άλλον)
 4. Να έχετε υποβάλει το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πρόκειται για υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο του ΕΣΠΑ. Θα σας σταλεί με email αφού ξεκινήσει η πρακτική άσκηση)
 5. Να έχετε υποβάλει το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (Πρόκειται για υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο του ΕΣΠΑ. Θα σας σταλεί μέσω email αφού ξεκινήσει η πρακτική άσκηση και προς το τέλος της)
 6. Ο Φορέας Υποδοχής να έχει υποβάλει το Online Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης (Το link προς το online ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στο Φορέα Υποδοχής, στο email του επόπτη όπως αυτό έχει δηλωθεί στο ΑΤΛΑΣ προς το τέλος της πρακτικής άσκησης. Παρακαλούμε να συμβάλλετε και εσείς ώστε να γίνει από μέρους τους εγκαίρως)
 7. Ο Ακαδημαϊκός σας Επιβλέπων να έχει υποβάλει την Online Αξιολόγηση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα, μετά από επικοινωνία μαζί σας (Το link προς την online αξιολόγηση θα αποσταλεί στον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα μέσω email προς το τέλος της πρακτικής. Παρακαλούμε να συμβάλλετε και εσείς ώστε να γίνει από μέρους του εγκαίρως, επικοινωνώντας μαζί του και παρέχοντάς του κάθε απαραίτητη πληροφορία).

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι, όπως γνωρίζετε, για να λάβετε τη σχετική αποζημίωση και να αναγνωριστεί η πρακτική σας άσκηση, θα πρέπει κατά την τελευταία ημέρα πρακτικής άσκησης να διατηρείτε τη φοιτητική σας ιδιότητα. Τον έλεγχο αυτό θα τον κάνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ζητώντας από τη Γραμματεία του Τμήματός σας να το βεβαιώσει.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.