• Δημιουργία Λογαριασμού

  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των γραφείων της.

   

  Ως χρήστης, είτε είστε φοιτητής ή απόφοιτος, είτε εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση ή φορέα, στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το προφίλ σας και προτιμήσεις σας και να αξιοποιείτε το σύνολο των υπηρεσιών μας μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία

   

  Αν είστε Φοιτητής/ Απόφοιτος εγγραφείτε εδώ

   

Ακολουθήστε μας

FeedFaceBookTwitter
You are here: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι. Φοιτητες Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προϋποθέσεις συμμετοχής

E-mail Εκτύπωση PDF

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται από τα συμμετέχοντα Τμήματα και περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατά κανόνα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία δύο έτη φοίτησης.

Για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθόλη την διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, θα πρέπει να υπάρχει έστω και ένα μάθημα για το οποίο να μην έχει ανακοινωθεί επιτυχής βαθμός εξέτασης.

Ο αριθμός των θέσεων Πρακτικής ανά περίοδο είναι περιορισμένος, συνεπώς αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, το Τμήμα πρέπει να προβεί σε διαδικασία επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τα συμμετέχοντα Τμήματα και περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 0 9051, 7478 | Fax: 26510 0 9095 | Email: gpa@uoi.gr | Url: gpa.uoi.gr

logo epedbm 2013 plaisio 430px

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.