Συχνές ερωτήσεις

Εκτύπωση

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που μας θέτους οι φοιτητές.

Αν έχετε κάποιο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας το θέσετε. Εμείς θα σας απαντήσουμε και θα αναρτήσουμε το ερώτημα και την απάντηση εδώ για να μπορούν να τα βρίσκουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.


 

 Είμαι φοιτητής άλλου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Το έργο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απευθύνεται μόνο σε εν ενεργεία φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπορείτε, εναλλακτικά, να εξετάσετε τις δυνατότητες που προσφέρουν άλλα προγράμματα, όπως π.χ. το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Placements.

 Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος;

Στην παρούσα φάση, το έργο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Μπορείτε, εναλλακτικά, να εξετάσετε τις δυνατότητες που προσφέρουν άλλα προγράμματα, όπως π.χ. το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Placements.

 Είμαι από την Κύπρο και σπουδάζω στo Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση σε φορέα της χώρας μου;

Στην παρούσα φάση, το έργο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ο φορέας υποδοχής στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα.

 Ποιος είναι ο εργοδότης μου κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής μου άσκηση;

Εργοδότης σας είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και όχι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείτε την Πρακτική σας Άσκηση. Αμείβεστε και ασφαλίζεστε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Πότε πληρώνομαι για την Πρακτική μου Άσκηση;

Πληρώνεστε σε μία ή σε δυο δόσεις, μέσω κατάθεσης στο λογαριασμό σας στην Τράπεζα. Η πρώτη δόση κατατίθεται προς το τέλος του διμήνου πρακτικής άσκησης και εφόσον έχει ελεγχθεί, μετά από επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, ότι η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται ομαλά. Η δεύτερη δόση κατατίθεται μετά την παράδοση από τον ακαδημαικό σας επιβλέποντα στον επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματός σας της έκθεσης αξιολόγησης πρακτικής άσκησης, του βιβλίου πρακτικής άσκησης και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης από τον φορέα.

 Ποιο είναι το ποσό της αμοιβής για την Πρακτική Άσκηση;

Για κάθε μήνα Πρακτικής Άσκησης αμείβεστε με το ποσό των 200,00, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ασφάλιστρα κατά κινδύνου ατυχήματος  

 Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης μου καταβάλλονται ένσημα;

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ασφαλίζεστε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Ι.Κ.Α., μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος και δεν καταβάλλονται ένσημα.

 Έχω κάνει ήδη μια φορά Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος. Μπορώ να ξανακάνω;

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση δεύτερης πρακτικής άσκησης, δεδομένου ότι επιθυμητό είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

 Για να υποβάλλω εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ζητούνται ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Άσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Χρειάζεται να φέρω κάποια σχετικά δικαιολογητικά;

Τα συγκεκριμένα στοιχεία τα συμπληρώνετε στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δεν χρειάζεται να προσκομίσετε σχετικά δικαιολογητικά. Είναι όμως πολύ σημαντικό να συμπληρωθούν ορθά, κάτι που γίνετε με δική σας ευθύνη.

 Δεν έχω ξαναδουλέψει στο παρελθόν και δεν έχω ασφαλιστεί στο Ι.Κ.Α. ως άμεσα ασφαλιζόμενος. Πότε θα πάω στο Ι.Κ.Α. για να εγγραφώ ως άμεσα ασφαλιζόμενος;

Εγγραφή στο Ι.Κ.Α. θα σας ζητηθεί να κάνετε μόνο εφόσον γίνετε δεκτός για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από το Τμήμα σας. Η εγγραφή και η έκδοση σχετικής βεβαίωσης απογραφής άμεσα ασφαλιζομένου από το Ι.Κ.Α. πρέπει να γίνει στις πρώτες τρεις μέρες της πρακτικής άσκησης και όχι νωρίτερα. Δείτε την ενότητα «Διαδικασίες» για περισσότερες σχετικές πληροφορίες

 Από πού παίρνω βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης;

Βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μπορείτε να πάρετε μετά το πέρας της πρακτικής σας από τον φορέα που κάνατε την πρακτική σας. Στα έντυπα για τους φορείς υπάρχει ένα πρότυπο βεβαίωσης πρακτικής άσκησης το οποίο μπορείτε να δείξετε στο φορέα σας.

 Αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις για πρακτική άσκηση, πως γίνεται η επιλογή των φοιτητών;

Η επιλογή των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση είναι ευθύνη του Τμήματος και μόνο. Τα κριτήρια επιλογής όπως έχουν ανακοινωθεί από τα τμήματα είναι: η επίδοση στα μαθήματα, η ομαλή φοίτηση, το έτος φοίτησης, η διαθεσιμότητα του φορέα στα ενδιαφέροντα του φοιτητή και τα σχετικά με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης μαθήματα που έχει περάσει.

 Σπουδάζω στην Ελλάδα, δεν έχω την ελληνική υπηκοότητα και συνεπώς κανένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τι να κάνω;

Όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιό μας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Για τις σχετικές διαδικασίες μπορείτε να ενημερωθείτε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.